POKOJE GO¦CINNE - RZECZKA 29 (GÓRY SOWIE)
Serdecznie zapraszamy do wypoczynku
w Górach Sowich
nasz adres:
Rzeczka 29
58-320 Walim
tel. (074) 880-63-08
tel. kom. 604 27 14 54
e-mail: t.nicia@poczta.fm
GG 5062922
 
STRONA  GŁÓWNA
POKOJE  I  CENY
MAPA  I  DOJAZD
DALEJ
Góry Sowie to potężny, malowniczy masyw górski ci±gn±cy się wyraĽnie wypiętrzonym wałem o długo¶ci ok. 25 km od 
doliny Bystrzycy na zachodzie po Przełęcz Srebrn± na południowym wschodzie. Na zachodzie granicz± one poprzez 
dolinę Bystrzycy z Górami i podgórzem Wałbrzyskim, za¶ na południowym wschodzie ich przedłużenie stanowi± Góry 
Bardzkie. 
KRÓTKI RYS GEOGRAFICZNY
W masywie Gór Sowich wyodrębnić można kilka czę¶ci oddzielonych od siebie przełęczami. Na południowy wschód 
wznosi się odosobniony masyw Włodarza (810 m n.p.m.), który poprzez Przełęcz Sokol± ł±czy się z najwyższ± czę¶ci± 
pasma Wielkiej Sowy (1014 m n.p.m.) - ci±gn±c± się po Przełęcz Jugowsk±. Pomiędzy ni± za¶, a Przełęcz± Woliborsk±
rozpo¶ciera się kolejny człon Gór Sowich ze szczytem Słoneczna (950 m n.p.m.) i Kalenica (964 m n.p.m.). Nieco 
niższy człon ci±gnie się po Przełęcz Srebrn±. Południowa za¶ czę¶ć Gór Sowich pomiędzy Obniżeniem Górnej 
Bystrzycy, a Obniżeniem Noworudzkim to tzw. Wzgórza Wyrębińskie.
Góry Sowie maj± kształt mało zróżnicowanego, zwartego bloku ze słabo odcinaj±cymi się kulminacjami szczytowymi; 
od grzbietu za¶ głównego odbiegaj± liczne krótkie ramiona pooddzielane dolinami potoków. Wyższe partie masywu 
poro¶nięte s± niemal w cało¶ci gęstym lasem ¶wierkowym z domieszk± buka. Ze względu na słabe zasiedlenie pasma 
¶wiat zwierzęcy jest tu stosunkowo bogaty.
Dla turysty szukaj±cego wypoczynku i rekreacji istnieje już stosunkowo dużo możliwo¶ci. Dla turystyki pieszej istnieje
gęsta sieć oznakowanych tras, z których także chętnie korzystaj± narciarze i rowerzy¶ci.
ATRAKCJE
numer konta:
Elżbieta Nicia
79 1460 1181 2025 1104 0482 0002