POKOJE GO¦CINNE - RZECZKA 29 (GÓRY SOWIE)
Serdecznie zapraszamy do wypoczynku
w Górach Sowich
nasz adres:
Rzeczka 29
58-320 Walim
tel. (074) 880-63-08
tel. kom. 604 27 14 54
e-mail: t.nicia@poczta.fm
GG 5062922
STRONA  GŁÓWNA
POKOJE  I  CENY
ATRAKCJE
WSTECZ
Rzeczka: położona jest wzdłuż szosy Walim - Nowa Ruda, wij±cej się w¶ród malowniczych zalesionych Gór Sowich. 
Wie¶ letniskowa długo¶ci ok. 4 km rozci±gaj±ca się między Walimiem (590 m n.p.m.), a Przełęcz± Sokol± (750 m 
n.p.m.).
Na terenie Gór Sowich podczas II Wojny ¦wiatowej w roku 1943 Niemcy rozpoczęli realizację potężnego 
przedsięwzięcia militarnego pod kryptonimem Riese (Olbrzym). Na obszarze 200 km kw. więĽniowie KL Gross - 
Rosen, jeńcy wojenni oraz pracownicy przymusowi dr±żyli w skałach korytarze i hale, buduj±c podziemn± fabrykę. 
Nadzór nad cało¶ci± wykonywanych robót sprawowała hitlerowska organizacja TODT. Prace nie zostały dokończone z
powodu klęski Niemiec. Prowadzone one były w wielkiej tajemnicy i do dzi¶ dokładnie nie wiadomo jakie było 
planowane przeznaczenie tych obiektów.
Pod koniec lat 90-tych czę¶ć podziemnej budowli została udostępniona do zwiedzania. Utworzono kilka tras do 
zwiedzania. Trasy przystosowane s± do bezpiecznego ruchu turystycznego i wyposażone w informacje przybliżaj±ce 
wiedzę o budowie i przeznaczeniu tej strategicznej militarnej inwestycji Hitlera.
linki zwi±zane ze sztolniami:
www.wlodarz.pl
www.osowka.pl
www.sztolnie.pl
www.sztolnie.com
MAPA  I  DOJAZD
numer konta:
Elżieta Nicia
79 1460 1181 2025 1104 0482 0002